maanantai 28. toukokuuta 2012

Peruskoulun jälkeen kolmivuotinen perusopisto?Väitökseni 25. 5. 2012 Itä-Suomen yliopistossa

Suomessa lukiokoulutus edustaa viime vuosisadan alun ja ammatillinen koulutus viime vuosisadan lopun koulutusajattelua. Filosofian kandidaatti Matti Vesa Volanen selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, että tarvitsemme nykyistä tietoperusteista työtä varten tämän jaon ylittävän ammatillisesti yleissivistävän kolmivuotisen perusopiston kaikille. Sen ei tule Volasen mukaan tukeutua oppivelvollisuuteen vaan yksilökohtaiseen opinto-oikeuteen, jonka toteutuminen on viranomaisvastuulla. 

Nykyinen jako kahtia – lukioon ja ammatilliseen koulutukseen – kantaa Volasen mukaan sisällään perustavanlaatuista, syvällä eurooppalaisen aateperinnön juurissa piilossa olevaa mutta täysin kestämätöntä ajatusta ihmisen kehityksen kaksinaisuudesta. Tälle alun perin orja-yhteiskuntaa vahvistaneelle ajatukselle ei enää ole mitään tosiasiallisia yhteiskunnallisia perusteita. 

Tutkimuksessaan tekemän analyysin pohjalta Volanen esittelee alustavan ehdotuksen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen yhteensitovasta opetussuunnitelmasta toisen asteen koulutukseen. Hänen mukaansa ammatti- ja yleissivistys eivät ole sisarpuolia vaan sisaruksia keskenään: sivistys on kykyä, tahtoa ja taitoa asettaa, arvottaa ja ratkaista aikakautemme perusongelmia. 

Sivistyneelle asiantuntijalle ei pelkkä tietäminen riitä. Asiantuntemus edellyttää kolmen kysymyksen yhtäaikaista asettamista, arvottamista ja ratkaisemista: kuinka asiat ovat?, kuinka ne ovat kun ne ovat hyvin?, kuinka ne saadaan kauniisti toteutettua?. Volasen mukaan tarvitaan ”ajattelevia käsiä ja kätteleviä ajatuksia” ja sivistykseen taas tarvitaan pään, sydämen ja käsien yhteispeliä. Hänen ehdottamassaan perusopistossa tiedon tuottamisen taito ja taidon käytön tuottama tieto rakentuvat yhdeksi pedagogiseksi periaatteeksi, jossa tuottamalla oppimisella (learning by making) keskeinen asema. 

Väitöskirja löytyy täältä pdf versiona.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti